Schulautonome Tage 2021/2022

Montag, 25. 10. 2021
(Herbstferien von Sa. 23. 10. - Di. 02. 11. 2021)
Freitag, 07. 01. 2022
Freitag, 27. 05. 2022
Freitag, 17. 06. 2022